Lifehacking

Ste perfekcionista? Existuje iba malý krôčik od svedomitosti k neurotizmu. Vedci prichádzajú so štúdiou, ktorá prináša nové zistenia

Vysoké nároky alebo strach z rozpakov a zlyhania. To sú dva odlišné osobnostné profily stojace za perfekcionizmom.

Malý perfekcionizmus neublíži, ale ak je ho už príliš veľa? Nie je to také jednoduché rozlíšiť či je perfekcionizmus mierny alebo už prehnaný: perfekcionizmus má neurotické a neneurotické zložky. Toto je záver, ktorý vyvodili výskumníci z metaanalýzy 77 štúdií zahŕňajúcich takmer 25 000 osôb, u ktorých skúmali spojenie medzi perfekcionizmom a inými osobnostnými znakmi.

Kde je hranica perfekcionizmu a neurotizmu?

Psychológ Martin M. Smith z Univerzity v St. John v Yorku a jeho kolegovia našli silné spojenia medzi dvomi znakmi: neurotizmus a svedomitosť. Čím viac neurotický človek je, tým viac pochybuje o svojom vlastnom vystupovaní, bojí sa zlyhať a obáva sa úsudku druhých. Veľmi neurotickí ľudia sa primárne zaoberajú dodržiavaním externých štandardov a nestanovujú si vlastné nadpriemerné normy. Naopak, svedomití jedinci sa správajú osobitne zdvorilo, disciplinovane a formulujú vysoké štandardy pre seba a menej pochybujú o svojom konaní.

Prepojenia s inými osobnostnými črtami už boli slabšie. Rovnako svedomití ľudia ako aj extroverti zriedkavo pochybujú o sebe , sú otvorení a sú to intelektuáli. Obavy z možného zlyhania možno nájsť častejšie u introvertných a tichých osobách. Tí, ktorí sa obávajú odsúdenia ostatnými, sú častokrát podráždení, podozrievaví, nespolupracujúci a kritickí. Za týmto všetkým sa môže skrývať  strach z odmietnutia, špekulujú autori štúdie.

Takmer všetky aspekty perfekcionizmu by mohli byť priradené charakteristickému profilu osobnosti, informoval psychológ Smith a jeho kolegovia. Skúmaním vyvodili dva ústredné aspekty, ktoré má perfekcionizmus spoločné – obavy a vysoké nároky. Tieto zistenia sú dôvodom na ďalší výskum. Bez ohľadu na vek subjektov pozorovali vedci trend smerujúci k neurotickému perfekcionizmu.

Zdroj: spektrum.de, úvodný obrázok: Pexels.com

Ukáž viac

Podobné články

Close
Close