Veda

Najnovšia štúdia prináša poznatky o schopnosti detí, získavať informácie zo smiechu ľudí, už od útleho veku

Častokrát sa ľudia rozprávajú, zabávajú a neraz je súčasťou týchto rozhovorov aj smiech. Z realizovanej štúdie vyplýva, že jedinec môže veľmi skoro získať informácie z povahy tohto spoločenského správania: deti vo veku piatich mesiacov sú schopné rozpoznať spoločný smiech dvoch ľudí, či už sú priatelia alebo cudzí ľudia. Výsledky skúmania ukazujú, že deti majú veľmi skoro cit pre rozvíjanie jednotlivých sociálnych vzťahov a to sa realizuje na základe hlasového rozpoznávania.

Na základe spôsobu a druhu komunikácie alebo správania, môžu ostatní ľahko rozpoznať, v akom vzťahu navzájom jednotlivci sú.  V tejto súvislosti predchádzajúce štúdie poukázali na význam smiechu ako zdroja informácií: dospelí jedinci rôznych kultúr a jazykových oblastí môžu sami ľahko určiť, či ide o priateľov, známych alebo neznámych ľudí na základe povahy spoločného smiechu. V závislosti od sociálneho kontextu ľudia produkujú mierne odlišné tóny smiechu, ktoré môžu ostatní ľudia rozpoznať.

Aténa Vouloumanová z New Yorskej univerzity a Bryant z Kalifornskej univerzity v Los Angeles preskúmali otázku, kedy sa tento cit pre rozpoznanie signálov v smiechu rozvíja.  Výskum v posledných rokoch čoraz viac ukazuje, že aj deti sú prekvapivo schopné reagovať na určité vplyvy vo svojom prostredí. Podľa súčasných vedeckých štandardov závisí záujem a vnímanie dieťaťa od dĺžky času počúvania alebo sledovania.

Ako súčasť svojej štúdie Vouloumanová a Bryant skúmali reakcie päťmesačných detí. V prvom pokuse striedavo prehrávali zvukové nahrávky zdieľaného smiechu medzi priateľmi alebo medzi cudzími osobami. Behaviorálne pozorovania ukázali, že veľkú pozornosť si u detí získal smiech priateľov. Podľa nich sa z tohto výsledku získavajú dve informácie: malé deti dokážu odlíšiť obe verzie smiechu a väčší záujem prejavili pri smiechu medzi priateľmi.

Nakoľko je smiech ľudí schopný ovplyvniť správanie a vnímanie detí?

Otázkou ostáva, či sú malé deti schopné priradiť počúvané vplyvy k rôznym medziľudským vzťahom? Výskumníci túto otázku riešili ďalším experimentom. Týmto spôsobom chcú zistiť, či sa prejaví v správaní detí skutočnosť, že vizuálny dojem vzťahu nezodpovedá príslušnému smiechu. Spočiatku sa deti pozreli na dve verzie videoklipov: v jednej verzii sa dve ženy na seba usmiali, ako keby boli priateľky. V druhom videu však reč tela jasne vyjadrovala, že obaja si boli cudzí. Videá sa nakoniec zastavili v statickom obraze, kde herci vykazovali neutrálny výraz. Následne deti počúvali zvukové záznamy smiechu priateľov alebo cudzincov.

Správanie detí bolo prekvapivé. Ak dieťa videlo video dvoch priateľov, ale počulo smiech cudzincov, pozorovalo situáciu na obrazovke nezvyčajne dlho. Vo vývojovej psychológii sa to považuje za znamenie prekvapenia, vysvetľujú výskumníci.

Preto dospeli k záveru, že aj deti vo veku piatich mesiacov rozpoznajú znaky smiechu, ktoré môžu súvisieť s určitými systémami vzťahov. Citlivosť na rôzne typy smiechu sa zdá byť jedným z prvých nástrojov, ktoré deti používajú na pochopenie komplexného spoločenského sveta.

Zdroj: wissenschaft.de

Ukáž viac

Podobné články

Close
Close